Atļaujas izsniegšana medicīniskajos dokumentos fiksēto pacienta datu izmantošanai konkrētā pētījumā.
Izvēlētā organizācija: Slimību profilakses un kontroles centrs
Īss apraksts:
Atļauja tiek izsniegta attiecībā uz identificējamu pacienta datu izmantošanu pētījumā. Tiek vērtēta tās pamatotība un citi priekšnosacījumi, lai nepieļautu pacienta datu prettiesisku izmantošanu.
Šo atļauju nav nepieciešams saņemt, ja:
1) pēc analizējamās informācijas nevar tieši vai netieši identificēt pacientu,
2) pacients  rakstveidā piekritis, ka informācija par viņu tiek izmantota konkrētā pētījumā,
3) pētījums tiek veikts studiju procesa ietvaros.
Neskaidrību gadījumos Slimību profilakses un kontroles centrs sniedz konsultācijas par nepieciešamību saņemt atļauju pacienta datu izmantošanai konkrētā pētījumā.
Var tikt pieņemts arī lēmums par atteikumu izsniegt atļauju.

Informācija par izsniegtajām atļaujām 5 darba dienu laikā tiek publicēta Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā https://www.spkc.gov.lv/lv/profesionali/atlauja-izmantot-pacienta-datu.

Atļaujas izsniegšanas lēmuma pieņemšanas process shematiski attēlots SPKC mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/profesionali/atlauja-izmantot-pacienta-datu.


Pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja ir neskaidrības par nepieciešamību saņemt atļauju pacienta datu izmantošanai pētījumā, pirms dokumentu iesniegšanas iespējams saņemt Slimību profilakses un kontroles centra speciālistu konsultāciju.
Konsultācija saņemama, rakstot uz e-pastu pasts@spkc.gov.lv vai zvanot Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļas vadītājai Guntai Rožkalnei pa tālruni +371 67387679.

Lai saņemtu Atļauju, Slimību profilakses un kontroles centrā iesniedz Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumu Nr.446 „Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā” 3.punktā noteiktos dokumentus:

Slimību profilakses un kontroles centram adresētu iesniegumu, kam pievieno:
• Pētījuma vadītāja un vadošo pētnieku dzīvesgaitas aprakstu;
• Pētījuma vadītāja un vadošo pētnieku izglītības dokumentu kopijas;
• Pētījuma protokolu – teorētiski metodoloģisko priekšnosacījumu izklāstu.

Atļaujas saņemšanai jāiesniedz visi minētie dokumenti. Dokumentu paketi iespējams iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi, e-adresi. Iesniedzot dokumentu elektroniski tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

Veidlapu aizpildīšanai noderīga papildu informācija atrodama Noteikumu anotācijā http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40343423

Iesniedzamais dokuments:
Iesniegums atļaujas saņemšanai medicīniskajos dokumentos fiksēto pacienta datu izmantošanai konkrētā pētījumā (https://likumi.lv/wwwraksti/2015/152/446/P1.DOC)
Dzīvesgaitas apraksts (https://likumi.lv/wwwraksti/2015/152/446/P1.DOC)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Slimību profilakses un konroles centra e-adrese
Klātiene Klātiene
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Iesniegtos dokumentus izskata speciāli izveidota komisija.
Ja tiek konstatēts, ka nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai informācija, komisija lūdz sniegt attiecīgus precizējumus.
Lēmums tiek pieņemts mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauju un/vai lēmumu var saņemt klātienē, pa pastu vai e-pastā kā elektronisko dokumentu, atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: