Atļaujas izsniegšana medicīniskajos dokumentos fiksēto pacienta datu izmantošanai konkrētā pētījumā.
Izvēlētā organizācija: Slimību profilakses un kontroles centrs
Īss apraksts:
Atļauja tiek izsniegta attiecībā uz identificējamu pacienta datu izmantošanu pētījumā. Tiek vērtēta tās pamatotība un citi priekšnosacījumi, lai nepieļautu pacienta datu prettiesisku izmantošanu.
Šo atļauju nav nepieciešams saņemt, ja:
1) pēc analizējamās informācijas nevar tieši vai netieši identificēt pacientu,
2) pacients  rakstveidā piekritis, ka informācija par viņu tiek izmantota konkrētā pētījumā,
3) pētījums tiek veikts studiju procesa ietvaros.
Neskaidrību gadījumos Slimību profilakses un kontroles centrs sniedz konsultācijas par nepieciešamību saņemt atļauju pacienta datu izmantošanai konkrētā pētījumā.
Var tikt pieņemts arī lēmums par atteikumu izsniegt atļauju.

Informācija par izsniegtajām atļaujām 5 darba dienu laikā tiek publicēta Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā https://www.spkc.gov.lv/lv/profesionali/atlauja-izmantot-pacienta-datu.

Atļaujas izsniegšanas lēmuma pieņemšanas process shematiski attēlots SPKC mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/profesionali/atlauja-izmantot-pacienta-datu.


Pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija