Statistikas un pētījumu datu sniegšana no Slimību profilakses un kontroles centra informācijas sistēmām
Izvēlētā organizācija: Slimību profilakses un kontroles centrs
Īss apraksts:
Statistikas un pētījumu datu sniegšana ir pakalpojums, kas nodrošina oficiālās statistikas programmas ietvaros apkopoto veselības statistikas datu saņemšanu.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
15 dienas.
Atbildi sniedz 10 dienu laikā, ja informāciju pieprasīts sniegt tikai elektroniskā veidā un tai nav nepieciešama papildu apstrāde.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, Slimību profilakses un kontroles centrā iesniedzams iesniegums brīvā formā, norādot:
• fiziskai personai: iesniedzēja vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas adresi,
• juridiskai personai: nosaukumu un juridisko adresi,
• kontaktinformāciju, kas palīdzētu sazināties ar iesniedzēju;
• precīzu informāciju par statistikas un pētījumu datiem, kurus vēlas saņemt;
• datu izmantošanas mērķi;
• atbildes saņemšanas veidu (klātienē Slimību profilakses un kontroles centrā, pa pastu, e-pastā, e-adresē).

Iesniegumu iespējams iesniegt klātienē Slimību profilakses un kontroles centrā, nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi, e-adresi.

Ja, izskatot iesniegumu, Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti konstatē, ka prasīto datu sagatavošanai nepieciešama papildus datu apstrāde vai īpašas datu atlases tehnikas, Slimību profilakses un kontroles centrs informē iesniedzēju, ka pakalpojums ir pieejams par maksu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādim un lūdz aizpildīt maksas pakalpojuma pieteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Slimību profilakses un konroles centra e-adrese
Klātiene Klātiene
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Informāciju iespējams saņemt klātienē, pa pastu vai e-pastā, atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus