Profesionālā rehabilitācija
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionēšanas traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim. Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var iegūt profesionālo kvalifikāciju:
- profesionālās vidējās izglītības programmās,
- arodizglītības programmās,
- profesionālās pamatizglītības programmās;
- profesionālās tālākizglītības programmās;
- profesionālās pilnveides programmās.
Savukārt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā var iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-socialas-rehabilitacijas-pakalpojuma-ietvaros
Saņēmēji:
Fiziska persona
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu kā profesionālās rehabilitācijas sastāvdaļu var saņemt personas darbspējas vecumā, ja tām ir noteikta invaliditāte, prognozējama invaliditāte, garīga rakstura traucējumi vai ar funkcionāliem traucējumiem.
Termiņš:
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēks saņem pēc tam, kad pēc profesionālās piemērotības noteikšanas ir saņēmis ieteikumu mācīties kādā no Sociālās integrācijas valsts aģentūras skolām.
Profesionālās rehabilitācijas ilgums ir atkarīgs no cilvēka individuālajām spējām, izglītības jomas, kā arī iegūstamās izglītības un kvalifikācijas līmeņa.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1