Ziņojuma iesniegšana par zāļu blakusparādībām
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Ārstniecības personai vai farmaceitam, kā arī pacientam  jāziņo Zāļu valsts aģentūrai vai attiecīgajam zāļu reģistrācijas īpašniekam par novērotām iespējamām zāļu blakusparādībām. Zāļu valsts aģentūra apkopo ārstniecības personu, farmaceitu, pacientu  iesniegtos ziņojumus, lai zinātniski novērtētu informāciju par zāļu blakusparādību izpausmēm, kuras cilvēkiem radušās, lietojot zāles atbilstoši vai neatbilstoši zāļu reģistrācijas dokumentācijai, un lai apsvērtu iespējas, kā samazināt risku, veikt profilaksi un, ja nepieciešams, regulatīvas darbības attiecībā uz zāļu reģistrāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
iesniedz  ārstniecības personas, farmaceiti, pacienti
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Ārstniecības personas, farmaceita papīra ziņojuma veidlapa (PDF formātā)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Ārstniecības personas, farmaceita ziņojuma e-veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pacienta papīra ziņojuma veidlapa (PDF formātā)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pacienta ziņojuma e-veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite