Informācijas par trešo valstu medicīnisko ierīču ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem iesniegšana izvērtēšanai un informācijas iekļaušana datu bāzēs
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Zāļu valsts aģentūra izskata medicīnisko ierīču ražotāja, kuram nav reģistrētas komercdarbības vietas nevienā ES vai EEZ dalībvalstī, ieceltā pilnvarotā pārstāvja, kas reģistrējis komercdarbības vietu Latvijas Republikā, iesniegto informāciju un ievada attiecīgo informāciju Latvijas medicīnisko ierīču reģistrā LATMED un Eiropas medicīnisko ierīču datubankā EUDAMED.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pirms laist tirgū medicīnisko ierīci, informāciju izskatīšanai Zāļu valsts aģentūrā iesniedz medicīnisko ierīču ražotāja, kuram nav reģistrētas komercdarbības vietas nevienā ES vai EEZ dalībvalstī, iecelts pilnvarotais pārstāvis, kas reģistrējis komercdarbības vietu Latvijas Republikā.
Termiņš:
1 (viens) mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite