Recepšu veidlapas ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām
Izvēlētā organizācija: Nacionālais veselības dienests
Īss apraksts:
Recepšu veidlapu izplatīšana ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām, lai nodrošinātu pacientiem iespējas saņemt nepieciešamos medikamentus, kurus neizsniedz bez ārsta receptes.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Ārstniecības iestādes un ārstniecības personas.
Termiņš:
Recepšu veidlapas iespējams saņemt klātienē Nacionālā veselības dienesta centrālajā birojā un teritoriālajās nodaļās, iesniedzot recepšu veidlapu pieprasījumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Recepšu veidlapu pieprasījuma iesniegšana.

Nacionālais veselības dienests nodrošina recepšu veidlapu izsniegšanu pēc ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināta (ārstniecības iestādes vadītāja paraksts un ārstniecības iestādes zīmogs) pieprasījuma. Pieprasījumā norāda ārstniecības iestādes rekvizītus, pieprasījuma datumu, numuru, recepšu veidlapu veidu un skaitu.

Parastās recepšu veidlapas izsniedz arī pēc ārsta rakstiska pieprasījuma. Šajā pieprasījumā norāda ārsta vārdu, uzvārdu, diploma numuru, adresi, tālruņa numuru, recepšu veidlapu skaitu, pieprasījuma datumu, kā arī apliecina norādīto informāciju ar parakstu.

Īpašo recepšu veidlapu pieprasījums ir derīgs septiņas dienas. Parasto recepšu veidlapu pieprasījumam nav noteikts derīguma termiņš. Īpašo recepšu veidlapu pieprasījumu Nacionālajā veselības dienestā glabā trīs gadus, parasto recepšu veidlapu pieprasījumu - vienu gadu.

Nacionālais veselības dienests recepšu veidlapas izsniedz personai, kura rīkojas ārstniecības iestādes vadītāja uzdevumā ar ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātu pilnvaru. Pilnvarā norāda amatpersonu, kas ir tiesīga saņemt īpašo recepšu veidlapas, pilnvaras izsniegšanas datumu un numuru, kā arī derīguma termiņu, kas nav ilgāks par septiņām dienām.

Amatpersona, saņemot recepšu veidlapas, iesniedz pilnvaru un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz garantijas vēstuli, ja maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu. Ārsts, saņemot parastās recepšu veidlapas zāļu izrakstīšanai personīgai lietošanai, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, diplomu, kas apliecina viņa izglītību, vai ārsta sertifikātu. Ārsta palīgs (feldšeris), saņemot parastās recepšu veidlapas zāļu izrakstīšanai personīgai lietošanai, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, diplomu, kas apliecina viņa izglītību, vai ārsta palīga (feldšera) sertifikātu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Centrālais birojs
Kurzemes nodaļa
Latgales nodaļa
Vidzemes nodaļa
Zemgales nodaļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Centrālais birojs
Kurzemes nodaļa
Latgales nodaļa
Vidzemes nodaļa
Zemgales nodaļa