Recepšu veidlapas ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām
Izvēlētā organizācija: Nacionālais veselības dienests
Īss apraksts:
Recepšu veidlapu izplatīšana ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām, lai nodrošinātu pacientiem iespējas saņemt nepieciešamos medikamentus, kurus neizsniedz bez ārsta receptes.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Ārstniecības iestādes un ārstniecības personas.
Termiņš:
Recepšu veidlapas iespējams saņemt klātienē Nacionālā veselības dienesta centrālajā birojā un teritoriālajās nodaļās, iesniedzot recepšu veidlapu pieprasījumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 79. panta pirmo daļu Nacionālā veselības dienesta lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā saņemšanas brīža Latvijas Republikas Veselības ministrijā, iesniedzot par to iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Nacionālā veselības dienesta nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 850; 11.11.2011)
Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 744; 01.01.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
Nacionālais veselības dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 20.07.2022