Sociālā rehabilitācija
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Sociālās integrācijas valsts aģentūra sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālā rehabilitācija ir aktīvs un dinamisks process, kura laikā persona ar funkcionēšanas traucējumiem apgūst zināšanas un prasmes, lai sasniegtu maksimālu sociālu funkcionēšanu un paaugstinātu kapacitāti savas funkcionēšanas uzlabošanai un ierobežojošo barjeru mazināšanai. Sociālajā rehabilitācijā tiek likts uzsvars arī uz psihosociālo atbalstu, lai palīdzētu personām tikt pāri psiholoģiska rakstura barjerām, sniegt atbalstu un celt pašvērtējumu, motivēt aktīvi līdzdarboties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas ar funkcionēšanas traucējumiem (pēc valsts apmaksātas multiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas (subakūtā etapa) stacionārā vai dienas stacionārā) un prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā (no 15 g. līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam) un pēc darbspējīgā vecuma, ja persona strādā; politiski represētas personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki; Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un cietušās personas u.c.
Termiņš:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ilgums var ilgt no 14 līdz 21 dienai. Sīkāku informāciju aicinām meklēt - https://www.siva.gov.lv/sociala-rehabilitacija-par-valsts-budzeta-lidzekliem.html
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1