Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ārstniecības iestādē (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ārstniecības iestādē ir pakalpojums personām, kurām pēc ārstniecības personas novērtējuma ir nepieciešama pilna diennakts sociālā aprūpe ārstniecības iestādē, atbilstoši veselības un fiziskajam stāvoklim.
Pakalpojumu ir tiesības saņemt:
a) atsevišķi dzīvojošai personai, kurai nav likumīgo apgādnieku vai to dzīvesvieta nav konstatējama;
b) personai, kuras likumīgie apgādnieki nespēj personu aprūpēt veselības stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Vietu skaits ārstniecības iestāžu sociālās aprūpes nodaļās ir ierobežots, līdz ar to nav iespējams visiem pakalpojuma pieprasītājiem pakalpojumu nodrošināt nekavējoties.
Normatīvie akti
Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 291; 07.06.2003)
Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 2; 11.03.2010)
Uzziņas par pakalpojumu
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.08.2023