S veidlapas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai
Izvēlētā organizācija: Nacionālais veselības dienests
Īss apraksts:
S veidlapas ir dokumenti, kas apliecina personas tiesības saņemt citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) dalībvalstī vai Šveicē veselības aprūpes pakalpojumus. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta atbilstoši nosacījumiem, kādi ir noteikti pakalpojuma saņemšanas valsts tiesību aktos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijā sociāli apdrošināta persona, kurai ir tiesības saņemt Latvijas valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.
Termiņš:
Lēmumu par S veidlapas izsniegšanu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts objektīvu iemeslu dēļ atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu S veidlapu, jāiesniedz pieteikums. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieteikumam pievieno lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus.

S veidlapas pieteikšanu un saņemšanu var veikt tikai personīgi vai personas likumiskais (vecāki, aizbildņi, aizgādņi) vai pilnvarotais pārstāvis, uzrādot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

Nacionālajā veselības dienestā var saņemt šādas S veidlapas:

S 1 veidlapa "Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi" – apliecina tiesības saņemt visa veida veselības aprūpes pakalpojumus citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē. Minētā veidlapa ir nepieciešama, ja persona ir sociāli apdrošināta Latvijā, bet dzīvo citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē.

S 2 veidlapa "Apliecinājums tiesībām uz plānveida ārstēšanu" – dod tiesības saņemt citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē plānveida veselības aprūpes pakalpojumu, kura nodrošināšana nav iespējama Latvijas ārstniecības iestādēs.  

S 3 veidlapa "Apliecinājums tiesībām uz ārstēšanu bijušajam pierobežas darbiniekam valstī, kurā iepriekš bija nodarbināts" – apliecina tiesības pabeigt iepriekš uzsāktu ārstēšanu. Minētā veidlapa ir nepieciešama personai, kura aiziet pensijā vecuma vai invaliditātes dēļ un vēlas pabeigt iepriekšējā nodarbinātības valstī uzsākto ārstēšanos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Centrālais birojs
Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Centrālais birojs
Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 6. ieeja, 4. stāvs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iedzīvotājs izvēlas pakalpojuma saņemšanas vietu un saņem pieteikto pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Centrālais birojs
Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Centrālais birojs
Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 6. ieeja, 4. stāvs