S veidlapas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai
Izvēlētā organizācija: Nacionālais veselības dienests
Īss apraksts:
S veidlapas ir dokumenti, kas apliecina personas tiesības saņemt citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) dalībvalstī vai Šveicē veselības aprūpes pakalpojumus. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta atbilstoši nosacījumiem, kādi ir noteikti pakalpojuma saņemšanas valsts tiesību aktos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijā sociāli apdrošināta persona, kurai ir tiesības saņemt Latvijas valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.
Termiņš:
Lēmumu par S veidlapas izsniegšanu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts objektīvu iemeslu dēļ atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapas S veidlapu pieteikšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1