Medicīniskās ierīces (tehniskais palīglīdzeklis) apmaksa atvaļinātajām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām
Izvēlētā organizācija: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
Īss apraksts:
Vienreizēja iemaksa vai līdzmaksājums par medicīniskās ierīces, kas ir tehniskais palīglīdzeklis, saņemšanu, bet ne vairāk kā 5000 euro apmērā triju gadu periodā, no dienesta atvaļinātām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras atvaļinātas no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, ja tā iemesls ir ievainojums vai sakropļojums, vai citāds veselības kaitējums, kas gūts ar dienesta pienākumu pildīšanu saistītā nelaimes gadījumā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iekšlietu ministrijas sist. iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, ja tā iemesls ir sakropļojums, kas gūts ar dienesta pienākumu pildīšanu saistītā nelaimes gadījumā
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Atteikumu nodrošināt pakalpojumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā Iekšlietu ministrijā
Atgādinājums
Vienreizējā iemaksa vai līdzmaksājums par medicīniskās ierīces, kas ir tehniskais palīglīdzeklis, saņemšanu, tiek veikta, ja tā pieprasīta ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas.
Brīdinājums
Līdzmaksājuma izdevumus sedz, izmaksājot kompensāciju atvaļinātai amatpersonai vai izsniedzot garantijas vēstuli un veicot maksājumu tehniskā palīglīdzekļa izgatavotājam, bet ne vairāk kā 5000 euro apmērā triju gadu periodā.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.07.2022