Pakalpojums “Drošības poga” (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Pakalpojums “Drošības poga” nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir risks nonākt bezpalīdzīgā stāvoklī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu ir tiesības saņemt:
1) atsevišķi dzīvojošām personām ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku,
2) ģimenei, kurā visiem ģimenes locekļiem noteikta invaliditāte.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 2; 11.03.2010)
Uzziņas par pakalpojumu
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.05.2023