Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai
Izvēlētā organizācija: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma vai atzinuma apstrīdēšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kurai veikta invaliditātes ekspertīze, vai tās likumiskais pārstāvis.
Termiņš:
Mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iestādē dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasījums
E-pakalpojums "Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai".
Rakstisks iesniegums pasta sūtījumā.
Ar drošu elektronisku parakstu parakstīts iesniegums nosūtīts e-pasta sūtījumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils nodaļa
Gubenes nodaļa
Jelgavas nodaļa
Kuldīgas nodaļa
Liepājas nodaļa
Parādīt visus...
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...