Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai
Izvēlētā organizācija: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma vai atzinuma apstrīdēšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kurai veikta invaliditātes ekspertīze, vai tās likumiskais pārstāvis.
Termiņš:
Mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iestādē dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Pakalpojums nodrošina iespēju personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma vai atzinuma apstrīdēšanai.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Invaliditātes likums
(Saeima; likumi; 01.01.2011)
Uzziņas par pakalpojumu
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Kontaktinformācija: Rīga, Pilsoņu iela 13, 37 korpuss, Rīga, LV - 1002
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.04.2021