Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu
Izvēlētā organizācija: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Īss apraksts:
Šis pakalpojums dod iespēju personām, kuras tiek nosūtītas uz invaliditātes vai prognozējamās invaliditātes ekspertīzi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), iesniegt iesniegumu  par invaliditātes ekspertīzes veikšanu. Iesniegumam pievieno aizpildītu "Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketu personām no 18 gadiem" un ģimenes vai ārstējošā ārsta sagatavotu "Nosūtījumu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju"
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kurai ģimenes ārsts izsniedzis "Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju" (veidlapa 088/u) vai "Individuālo rehabilitācijas plānu"
Termiņš:
Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1