Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu
Izvēlētā organizācija: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Īss apraksts:
Šis pakalpojums dod iespēju personām, kuras tiek nosūtītas uz invaliditātes vai prognozējamās invaliditātes ekspertīzi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), iesniegt iesniegumu  par invaliditātes ekspertīzes veikšanu. Iesniegumam pievieno aizpildītu "Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketu personām no 18 gadiem" un ģimenes vai ārstējošā ārsta sagatavotu "Nosūtījumu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju"
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kurai ģimenes ārsts izsniedzis "Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju" (veidlapa 088/u) vai "Individuālo rehabilitācijas plānu"
Termiņš:
Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VDEĀVK amatpersonu izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību mēneša laikā var apstrīdēt, iesniedzot Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītājam rakstveida iesniegumu;
VDEĀVK vadītāja lēmumu mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Kontaktinformācija: Rīga, Pilsoņu iela 13, 37 korpuss, Rīga, LV - 1002
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.04.2021