Atbalsts elektroenerģijas atvieglojuma saņemšanai aizsargātā lietotāja pakalpojuma ietvaros
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Aizsargātajam lietotājam (trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam)) tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu. Personām, kuras pretendē uz aizsargātā lietotāja atbalstu, tiek sniegts konsultatīvs atbalsts jautājumos par pakalpojuma saņemšanu, atteikšanos no pakalpojuma saņemšanas, elektroenerģijas līgumu maiņu piemērojamā maksājuma samazinājuma saņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).
Arī pašvaldību sociālie dienesti, elektroenerģijas tirgotāji var saņemt konsultācijas.
Termiņš:
Atbalsta sniegšana notiek saskaņā ar iestādes darba laiku.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Elektroenerģijas tirgus likums
(Saeima; likumi; 08.06.2005)
Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 345; 01.09.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Būvniecības valsts kontroles birojs
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga
Tālrunis: 67013302
E-pasts: pasts@bvkb.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 09.12.2022