Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana, labošana, atteikšanās no statusa
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Aizsargātajam lietotājam (trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam)), tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu. Papildus, aizsargātajam lietotājam ir pašam iespēja pārliecināties par savu statusu un pienākošos un piemēroto maksājuma samazinājuma apmēru portālā www.latvija.lv. Personai ir iespējams labot elektroenerģijas līguma datus, uz kuru tiks attiecināts atbalsts, kā arī atteikties no statusa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).
Termiņš:
Līdz katra kalendārā mēneša 7.datumam Aizsargāto lietotāja datu informācijas sistēma nosaka Aizsargātā lietotāja kategoriju, balstoties uz datu pārziņu iesniegtajiem datiem, kā arī nosūta aizsargātā lietotāja pazīmi un maksājuma samazinājuma apmēru elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Persona vēršas pie atbilstošā datu pārziņa vai iesniedz rakstisku iesniegumu Būvniecības valsts kontroles birojam.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Elektroenerģijas tirgus likums
(Saeima; likumi; 08.06.2005)
Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 345; 01.09.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Būvniecības valsts kontroles birojs
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 157, Rīga
Tālrunis: 67013302
E-pasts: pasts@bvkb.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.06.2022