Materiālā atbalsta saņemšana aprūpei mājās (Talsu novada pašvalsība)
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojumu piešķir personām pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe) apmierināšanai viņu dzīvesvietā, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Pakalpojums paredz nodrošināt personai šādu palīdzību/atbalstu:
-palīdzību mājas darbu veikšanā (dzīvojamo telpu uzkopšana, kurināmā sanešana telpās un krāsns kurināšana, ēdiena, pārtikas, medikamentu iegāde un piegāde uz mājām);
-personiskās higiēnas nodrošināšanā;
-nokļūšanai pie ārsta, uz veikalu u.tml.;
-dokumentu noformēšanā, komunālo un citu maksājumu veikšanā;
-u.c.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Veci cilvēki, personas ar invaliditāti.
Termiņš:
Sociālais dienests viena mēneša laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Veidlapas
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1