Nodarbības bērna attīstības veicināšanai- Ģimeņu un bērnu attīstības centrā "Brīnumiņš" (Talsu novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bērna attīstības veicināšanai nodrošina šādus pakalpojumus:
-Montessori individuālās nodarbības;
-Mūzikas individuālās nodarbības;
-Smilšu terapijas individuālās nodarbības;
-Montessori un mūzikas grupu nodarbības;
-Fizioterapeita individuālās nodarbības;
-Ergoterapeita individuālās nodarbības;
-Kanisterapijas grupu nodarbības;
-Kanisterapijas individuālās nodarbības;
-Psihologa konsultācijas;
-Audiologopēda konsultācijas
-Dabas vides estētikas nodarbības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
bērni ar īpašām vajadzībām un jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kuriem noteikta invaliditāte.
Termiņš:
Sociālais dienests viena mēneša laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža, iesniedzot iesniegumu Talsu novada pašvaldībā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novads.
Talsu novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā- administratīvā procesa likums
Atgādinājums
Normatīvie akti
Sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu novada pašvaldībā
(Talsu novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 12; 28.03.2019)
Uzziņas par pakalpojumu
Talsu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.04.2023