Eiropas Savienības atbalsts - Projekti un investīcijas
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Pakalpojumā "Projekti un investīcijas" šobrīd iespējams pieteikties šādiem pasākumiem:

17 Riska pārvaldība
11.01/22.01 Inovācija
54.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
36.01 Kontrole un izpilde
54.03 Tirdzniecības pasākumi
19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
43.02 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana
19.4 Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana
4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Precīzāka informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/


Kārta pagaidām noslēgusies šādos pasākumos:

36.02 Datu vākšana
6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības
Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas)
22.05 Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi
43.04. Sadarbības pasākumi
16.1 Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai
6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
54.03 Tirdzniecības pasākumi
11.19 Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji
54.01 Ražošanas un tirdzniecības plāni (Zivsaimniecība)
5 Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana
8.3 Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi, aktivitāte "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana"
11.10.1. Zvejas kuģu sadalīšana
11.10.2 Kompensācijas zvejniekiem
22.11...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uz minētajiem pasākumiem kārtas ir atvērtas atbilstoši sarakstam LAD māja lapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz atbilstošās veidlapas.
Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt atbalstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Pasts
Austrumlatgales RLP
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...