Rūpnieciskās zvejas tiesību noma (TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Zvejnieks (pašpatēriņa) iesniedz pašvaldībā iesniegumu. Pašvaldība ar zvejniekiem noslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.
Atbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu fiziskām personām (zvejniekiem). Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums pašpatēriņa zvejai tiek noslēgts uz 1 gadu.                                                                    
Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana ir maksas pakalpojums, kuru regulē MK noteikumi. Arī limitu sadali starp fiziskām personām regulē MK noteikumi. Pēc līguma noslēgšanas un maksas veikšanas, pakalpojuma ņēmējam jāvēršas Valsts vides dienestā zvejas licences saņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs griežas attiecīgajā pagasta pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas izvēlētā ūdenstilpne un iesniedz iesniegumu no fiziskas personas (zvejnieka), norādot deklarētās dzīvesvietas adresi, vēlamo zvejas rīku skaitu un izmēru (murdam – sētas garumu), zvejas mērķi – pašpatēriņa zveja, telefona numuru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ģibuļu pagasta pārvalde
Klātiene - Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Valdemārpils pilsētas pārvalde
E-pasts
2. solis / Apstrādes solis
Pašvaldība pēc iesnieguma izskatīšanas sastāda līgumu par zvejas limitu iedalīšanu. Līgumam pielikumā tiek sagatavots protokols, kurā norādīti zvejas limiti un nomas maksa. Iesnieguma iesniedzējs tiek uzaicināts parakstīt līgumu un veikt protokolā norādītos maksājumus.
Zivju murds līdz 30 m 9,96 EUR,                                                          
Zivju tīkls, par katriem 5 m 2,85 EUR.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemot rūpnieciskās zvejas licenci Valsts vides dienestā, jāuzrāda zvejas ūdens transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība un pakalpojuma apmaksas kvīts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus