Rūpnieciskās zvejas tiesību noma (TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Zvejnieks (pašpatēriņa) iesniedz pašvaldībā iesniegumu. Pašvaldība ar zvejniekiem noslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.
Atbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu fiziskām personām (zvejniekiem). Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums pašpatēriņa zvejai tiek noslēgts uz 1 gadu.                                                                    
Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana ir maksas pakalpojums, kuru regulē MK noteikumi. Arī limitu sadali starp fiziskām personām regulē MK noteikumi. Pēc līguma noslēgšanas un maksas veikšanas, pakalpojuma ņēmējam jāvēršas Valsts vides dienestā zvejas licences saņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Brīdinājums
Šis ir maksas pakalpojums.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Talsu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.05.2021