Atļaujas saņemšana mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotos privātos ezeros
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Atļauju izsniegšana mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotos privātos ezeros (Daugavpils novada dome)
Īss apraksts:
Privātā ezera īpašnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu un MK noteikumos Nr.150 paredzēto plānu. Pašvaldība izsniedz atļauju mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotos privātos ezeros
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāgriežas klātienē Dabas resursu nodaļā, ar šādiem dokumentiem:
- valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" zinātniski pamatotām rekomendācijām;
- zivju mazuļu ielaišanas plānu mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotā privātā ezerā vismaz turpmākajiem septiņiem gadiem, kas ir Zvejniecības likuma 23. pantā minētās atļaujas specializētai zivju audzēšanai neatņemama sastāvdaļa;
- īpašuma vai nomas tiesības apliecinošiem dokumentiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65422238
Fakss: 654 76810
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65422238
Fakss: 654 76810
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki