Oficiālās statistikas veidlapas
Izvēlētā organizācija: Centrālā statistikas pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju respondentiem iepazīties ar oficiālās statistikas veidlapām, kā arī noskaidrot Centrālās statistikas pārvaldei iesniedzamās veidlapas, to periodiskumu un iesniegšanas datumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Veidlapā noteiktajā termiņā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Hipersaite
Manas veidlapas
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Oficiālās statistikas veidlapas
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1