Uzņēmumu saraksts pēc noteiktiem kritērijiem (pēc NACE klasifikācijas, komercdarbības formas, teritorijas)
Izvēlētā organizācija: Centrālā statistikas pārvalde
Īss apraksts:
Par ekonomiski aktīvu statistikas vienību sniedz šādu informāciju: reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja numurs, nosaukums, komercdarbības forma, biroja adrese vai pamatdarbības vietas adrese, administratīvās teritorijas klasifikācija, telefons (ja ir),  galvenais ekonomiskās darbības veids, nodarbinātie, uzņēmuma likvidācijas pazīme un datums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Gan fiziskas, gan juridiskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par 1. pakalpojuma soli: Informācijas pieprasījums
Samaksa par 1. pakalpojuma soli: Informācijas pieprasījums
Normatīvie akti:
Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Pieprasījumu apstrāde par oficiālās statistikas nodrošināšanas procesā iegūtās informācijas sagatavošanu Stunda 15,63 EUR 3,28 EUR 18,91 EUR
Pieprasījums, kura izpildei nepieciešama administratīvajos reģistros uzglabājamās informācijas papildu apstrāde Stunda 20,01 EUR 4,20 EUR 24,21 EUR
Pieprasījums, kas saistīts ar ģeotelpisku datu apstrādi, matemātisko modelēšanu Stunda 23,27 EUR 4,89 EUR 28,16 EUR
Samaksa par 2. pakalpojuma soli: Informācijas saņemšana
Samaksa par 2. pakalpojuma soli: Informācijas saņemšana
Normatīvie akti:
Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Pieprasījumu apstrāde par oficiālās statistikas nodrošināšanas procesā iegūtās informācijas sagatavošanu Stunda 15,63 EUR 3,28 EUR 18,91 EUR
Pieprasījums, kura izpildei nepieciešama administratīvajos reģistros uzglabājamās informācijas papildu apstrāde Stunda 20,01 EUR 4,20 EUR 24,21 EUR
Pieprasījums, kas saistīts ar ģeotelpisku datu apstrādi, matemātisko modelēšanu Stunda 23,27 EUR 4,89 EUR 28,16 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Maksas pakalpojumu cenrādis