Dati par ārējo tirdzniecību - importu un eksportu
Izvēlētā organizācija: Centrālā statistikas pārvalde
Īss apraksts:
Importa (vai eksporta) dati atbilstīgi Kombinētās nomenklatūras kodam.
Importa (vai eksporta) dati atbilstīgi Kombinētās nomenklatūras kodam sadalījumā pa valstīm.
Importētāju vai eksportētāju saraksts atbilstīgi norādītajiem kritērijiem.
Importa vai eksporta statistika par norādīto valsti sadalījumā pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām
Saņēmēji:
Jebkura persona
Gan fiziskas, gan juridiskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sūtiet informācijas pieprasījumu uz e-pastu info@csp.gov.lv vai pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei,  Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1001. Pieprasījumā svarīgi ir norādīt Kombinētās nomenklatūras kodus un nepieciešamo periodu, par kuru nepieciešama informācija. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti), dzīves vieta (juridiskā adrese), tālrunis. Norādiet Jums vēlamo saņemšanas un apmaksas veidu: a) uz e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, maksājot ar pārskaitījumu, b) pa pastu, maksājot ar pārskaitījumu c) CSP Informācijas centrā, iepriekš maksājot ar pārskaitījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli
2. solis / Informācijas saņemšana
Saņemšanas veidi - pa e-pastu, pastu vai CSP Informācijas centrā (Lāčplēša ielā 1, Rīgā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus