Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, grozījumu izdarīšana vai svītrošana no reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā jāreģistrējas personām, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu un vēlas sertificēt sēklas; nodarbojas ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu; tirgo Latvijā sēklas sēklaudzēšanai; ieved sēklas kopējā Eiropas Savienības tirgū.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - ja Valsts augu aizsardzības dienests mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas nav informējis personu par tās reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt, svītrošanu no reģistra vai atteikumu svītrot, uzskatāms, ka persona ir reģistrēta Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā vai svītrota no reģistra, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.pantā minēto noklusējumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Pieteikums de minimis atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”
Valsts augu aizsardzības dienests Sēklaudzēšanas lauka apskate
Valsts augu aizsardzības dienests Vidējā sēklu parauga ņemšana, analīžu veikšana un etiķešu izgatavošana
Valsts augu aizsardzības dienests Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un pavairošanas materiālu