Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, grozījumu izdarīšana vai svītrošana no reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā jāreģistrējas personām, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu un vēlas sertificēt sēklas; nodarbojas ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu; tirgo Latvijā sēklas sēklaudzēšanai; ieved sēklas kopējā Eiropas Savienības tirgū.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - ja Valsts augu aizsardzības dienests mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas nav informējis personu par tās reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt, svītrošanu no reģistra vai atteikumu svītrot, uzskatāms, ka persona ir reģistrēta Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā vai svītrota no reģistra, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.pantā minēto noklusējumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
• Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
• Ārvalstu uzņēmējiem lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja papildus izmantot arī alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT
Atgādinājums
Valsts augu aizsardzības dienests pēc personas pieprasījuma elektroniska vai papīra dokumenta formā izsniedz lēmumu par personas reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā
Normatīvie akti
Sēklu un šķirņu aprites likums
(Saeima; likumi; 01.01.2000)
Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 120; 17.02.2007)
Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 152; 27.02.2009)
Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums
(Saeima; likumi; 04.05.2010)
Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 592; 14.07.2010)
Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 554; 17.08.2012)
Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā
(Ministru kabinets; noteikumi; 1026; 01.01.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.01.2021