Meža veselības stāvokļa pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Speciālists apsekojot meža īpašumu, sniedz meža veselības stāvokļa novērtējumu. Valsts meža dienests veic meža veselības stāvokļa pārbaudes bez maksas. Gadījumos, ja nepieciešamas analīzes, piemēram, sakņu trupei, un laboratorijas iesaiste, jāveic maksa par analīzēm saskaņā ar attiecīgās iestādes cenrādi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai tā pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts meža dienests Valsts meža dienesta sanitārais atzinums