Meža veselības stāvokļa pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Speciālists apsekojot meža īpašumu, sniedz meža veselības stāvokļa novērtējumu. Valsts meža dienests veic meža veselības stāvokļa pārbaudes bez maksas. Gadījumos, ja nepieciešamas analīzes, piemēram, sakņu trupei, un laboratorijas iesaiste, jāveic maksa par analīzēm saskaņā ar attiecīgās iestādes cenrādi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai tā pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pasūtījuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus;

• Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām;

• Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.


Nepieciešamie dokumenti: iesniegums brīvā formā vai Valsts meža dienesta izstrādāta iesnieguma veidlapa.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valsts meža dienesta e-adrese
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tiek sagatavots un atbilstoši pieprasīšanas izvēlei izsniegts dokuments par meža veselības  stāvokli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valsts meža dienesta e-adrese
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...