Mikrolieguma izveidošana, teritorijas precizēšana vai mikrolieguma statusa atcelšana
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Jebkura persona rakstiski var iesniegt priekšlikumu un Dabas aizsardzības pārvalde ir tiesīga lemt par mikrolieguma izveidošanu, mikrolieguma teritorijas precizēšanu vai mikrolieguma statusa atcelšanu dabas rezervātos un nacionālajos parkos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
75
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Persona lēmumu par mikrolieguma izveidi vai lēmumu par mikrolieguma statusa atcelšanu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoram.
Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Dabas aizsardzības pārvalde
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: +371 67509545
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.06.2020