Atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Ārvalstu pilsonis saņem atļauju medīt Latvijas teritorijā, ja viņam ir savā mītnes zemē esošās kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina personas tiesības medīt savā valstī un ja viņam ir ielūgums no mednieku kluba vai formējuma, kas ārzemju mednieku uzņems.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ārvalstu pilsonis, kuram ir attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības medīt savā valstī.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Atļauju izsniedz trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas Valsts meža dienestā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Ārvalstu pilsoņiem, kuri medī Latvijas teritorijā ir jāievēro Medību likums un Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumi Nr.421 "Medību noteikumi".
Brīdinājums
• Medību likumā noteikts, ka medības bez mednieka apliecības, medību atļaujas vai vai medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas, tiek uzskatītas par nelikumīgām.

• Par nelikumīgām medībām tiek piemērots sods Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80.pantā noteiktajos apmēros.

• Ja ārvalstu pilsonis vēlas Latvijā ievest medību ieroci, tas noteiktā kārtībā jāreģistrē Valsts policijā un ieroča ievešanas pamatojums ir Valsts meža dienesta izsniegtā medīšanas atļauja.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 06.01.2021