Valsts meža dienesta sanitārais atzinums
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu Valsts meža dienestā  meža sanitārā stāvokļa novērtēšanai.  Valsts meža dienests veic pārbaudi dabā un sagatavo sanitāro atzinumu, kurā norāda meža bojājuma cēloni, apjomu un sniedz rekomendācijas par veicamajām darbībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts meža dienests Meža veselības stāvokļa pārbaude