Valsts meža dienesta sanitārais atzinums
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu Valsts meža dienestā  meža sanitārā stāvokļa novērtēšanai.  Valsts meža dienests veic pārbaudi dabā un sagatavo sanitāro atzinumu, kurā norāda meža bojājuma cēloni, apjomu un sniedz rekomendācijas par veicamajām darbībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Valsts nodevas apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Valsts nodevas apmaksa
Normatīvie akti:
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
Apmaksa:
Maksājumu karte (latvija.lv), Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Valsts nodevas likmes par mežsaimnieciskām darbībām
Par Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu Atzinums 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts nodeva par mežsaimnieciskām un medību darbībām