Valsts meža dienesta sanitārais atzinums
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu Valsts meža dienestā  meža sanitārā stāvokļa novērtēšanai.  Valsts meža dienests veic pārbaudi dabā un sagatavo sanitāro atzinumu, kurā norāda meža bojājuma cēloni, apjomu un sniedz rekomendācijas par veicamajām darbībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Neievērojot normatīvo aktu prasības, meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam var iestāties administratīvā atbildība saskaņā ar Administratīvā pārkāpuma kodeksa normām.
Brīdinājums
Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nodrošināt sava meža veselības stāvokļa nepasliktināšanos - apkarot vai apturēt meža kaitēkļu un slimību izplatību.
Normatīvie akti
Meža likums
(Saeima; likumi; 17.03.2000)
Noteikumi par koku ciršanu mežā
(Ministru kabinets; noteikumi; 935; 01.01.2013)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 82; 14.02.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 14.04.2023