Jaunas Novietnes ( Objekta) reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Novietne ( Objekts) – jebkura telpa, būve vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai uz laiku tur lauksaimniecības dzīvniekus vai akvakultūras dzīvniekus un kura veido vienu epidemioloģisko vienību. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieka pienākums ir reģistrēt novietni.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā un kura ir reģistrējusies PMLP
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Pēc Novietnes kartītes un  maksājuma saņemšanas, tiek reģistrēta jauna Novietne Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmā. Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Novietnes ( Objekta) kartīte ( Iesniegums Nr.5 )
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1