Jaunas Novietnes ( Objekta) reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Novietne ( Objekts) – jebkura telpa, būve vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai uz laiku tur lauksaimniecības dzīvniekus vai akvakultūras dzīvniekus un kura veido vienu epidemioloģisko vienību. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieka pienākums ir reģistrēt novietni.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā un kura ir reģistrējusies PMLP
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Pēc Novietnes kartītes un  maksājuma saņemšanas, tiek reģistrēta jauna Novietne Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmā. Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lauksaimniecības datu centra direktoram
Atgādinājums
Atļauts pārvietot, pirkt vai pārdot dzīvus lauksaimniecības dzīvniekus un realizēt lauksaimniecības dzīvnieku produkciju, ja lauksaimniecības vai akvakultūras dzīvnieku ganāmpulks un novietne ir reģistrēti un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti un apzīmēti .
Brīdinājums
Datu centrs katram ganāmpulkam un novietnei piešķir reģistrācijas numuru. Piešķirtais reģistrācijas numurs novietnes pastāvēšanas laikā netiek mainīts.
Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.  Dzīvnieka turētāju novietnē nozīmē dzīvnieku īpašnieks.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Lauksaimniecības datu centrs
Kontaktinformācija: Republikas laukums 2,  3 stāvs
Tālrunis uzziņām: 67027240
e-pasts: pasts@ldc.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.02.2023