Izziņa par ganāmpulku no Ganāmpulku reģistra
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir reģistrēts  ganāmpulks  Lauksaimniecības datu centrā pēc īpaša pieprasījuma tiek sagatavota  izziņa   par  ganāmpulka stāvokli uz norādīto datumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Pēc pieprasījuma un maksājuma saņemšanas  Lauksaimneicības datu centrā  , tiek izgatavota izziņa.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Atvieglojumi:
Nav
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Tikai pēc maksājuma saņemšas iestādes kontā, izgatavo Izziņu par ganāmpulku. Ja izziņu par ganāmpulku pieprasa ZM EPS sistēmā, sistēmas lietotājam elektroniski tiks nosūtīts rēķins.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Izziņu sagatavošana
Izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru (14 dienu laikā) Gabali 4,98 EUR 0,00 EUR 4,98 EUR
Izziņa no datubāzes steidzami (divu darbdienu laikā) Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
Izdruka par dzīvnieku aprēķināto asinību, dzīvnieku sarakstu ganāmpulkā vai novietnē, piena kvalitātes rādītājiem, apsēklošanas ziņojumu atlase Gabali 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
Izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma (14 dienu laikā) Gabali 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Iestādes pakalpojumu cenrādis