Jauna ganāmpulka reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ganāmpulks – lauksaimniecības dzīvnieku kopums vai akvakultūras dzīvnieku audzētavas, kas pieder vienam īpašniekam.
Jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā un kura ir reģistrējusies PMLP, uz noteiktu laiku vai pastāvīgi ir atbildīga par dzīvniekiem.
Vienam īpašniekam tiek reģistrēts tikai viens ganāmpulks.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kura uz noteiktu laiku vai pastāvīgi ir atbildīga  par dzīvniekiem. Vienam īpašniekam tiek reģistrēts tikai viens ganāmpulks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Ja Ganāmpulka reģistrēšanai  tiek iesniegts pieprasījums elektroniska dokumenta vai papīra formā, datu centrs triju dienu laikā un pēc maksājuma saņemšanas LDC kontā,  reģistrē jaunu ganāmpulku  LDC IS.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lauksaimniecības datu centrs direktoram
Atgādinājums
Brīdinājums
Jauna ganāmpulka reģistrēšana ir  spēkā pēc tās reģistrēšanas LDC IS.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Lauksaimniecības datu centrs
Kontaktinformācija: Republikas laukums 2,  3 stāvs
Tālrunis uzziņām: 67027240
e-pasts: pasts@ldc.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.02.2023