Sertifikāts Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanai, pārraudzībai, mākslīgai apsēklošanai, olšūnu un embriju transplantācijai
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Fiziskām personām, kuras vēlas uzsākt  sniegt pakalpojumu(-us)  lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, snieguma pārbaudē  un pārraudzībā, mākslīgā  apsēklošanā, olšūnu un embriju transplantācijā  ir jāsaņem sertifikāts.

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā šādās profesijās:
- lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperts,
- pārraugs,
- mākslīgās apsēklošanas tehniķis.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jābūt:Augstākai izglītībai lauksaimniecībā (lopkopības speciālists) vai veterinārmedicīnā (veterinārārsta kvalifikācija) vai augstākā izglītība lauksaimniecībā (laukkopības un dārzkopības speciālists) ar apgūtu studiju kursu biškopībā, ja persona pretendē uz sertifikātu medus bišu vērtēšanā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Sertifikātu piešķir ar komisijas lēmumu pēc sertifikācijas eksāmena nokārtošanas.

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sertifikācijas komisijas lēmumu var apstrīdēt Lauksaimniecības datu centrs ( Datu centrs) direktoram  viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Adrese: Republikas laukums 2,Rīga. LV-1010 vai e-pasts:pasts@ldc.gov.lv
Latvijā valsts iestādes izdotais lēmums var tikt apstrīdēts, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmuma apstrīdēšanai ir iespējam izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānisku SOLVIT. https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT).
Atgādinājums
Lai saņemtu sertifikātu, persona kārto pārbaudes testu par dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu.

Ārvalstu uzņēmējam (personai), ja  vēlas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu patstāvīgai un pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijā ir jāiegūst profesionālās kvalifikācijas atdzīšana Akadēmiskās informācijas centrā (AIC).
Sīkāka informācija ir pieejama:
http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutas-profesionalas-kvalifikacijas-atzisana-latvija
Brīdinājums
Sertifikātu attiecīgajā darbības jomā personai izsniedz, aptur un anulē Datu centrs, pamatojoties uz komisijas pieņemto lēmumu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Lauksaimniecības datu centrs
Kontaktinformācija: Republikas laukums 2,  3 stāvs
Tālrunis uzziņām: 67027240
e-pasts: pasts@ldc.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 20.09.2021