Kļūdaini iesniegtu pārraudzības datu labošana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Konstatējot kļūdu iesniegtajās kontroles lapās vai saņemot ziņu par kļūdu no Lauksaimniecības datu centrs (LDC), ganāmpulka īpašnieks vai pārraugs raksta iesniegumu ar kļūdas aprakstu un pamatojumu, kāpēc un kādi labojumi jāveic.  LDC  Elektroniskās ziņošanas sistēmas lietotāji iesniegumu par  pārraudzības datu labošanu var iesniegt elektroniski.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
1. fiziska persona - ganāmpulka īpašnieks;
2. juridiska persona - ganāmpulka īpašnieks;
3. sertificēta persona; 4. novietnes turētājs".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Pēc iesnieguma  un maksājuma saņemšanas par pārraudzības datu labošanu.

Paziņojums

nav

Paziņojums

nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Lauksaimniecības datu centrs Autorizācijas tiesību pieprasījums Lauksaimniecības datu centra Elektroniskai ziņošanas ievades sistēmai
Lauksaimniecības datu centrs Datu labošana dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā
Lauksaimniecības datu centrs Paziņot notikumus par lauksaimniecības dzīvniekiem un pasūtīt preces tiešsaistē Elektroniskajā ziņošanas sistēmā