Izziņas par faktiski izmantojamo zemi (akcīzes nodokļa atmaksai) izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Zilupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Gan fiziskām gan juridiskām personām ir tiesības saņemts nepieciešamo izziņu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / pakalpojuma pieprasīšana
Jāuzraksta iesniegums par izziņas saņemšanu, pievienojot izrakstu no Zemesgrāmatas vai nomas līgumu par izmantojamo zemi un personu apliecinošu dokemntu.
Iesniegumu jāiesniedz Zilupes novada pašvaldībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zilupes novada pašvaldlība
Adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
Tālrunis: 26589369
Fakss: 65707315
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / maksājuma veikšana
Jāveic maksājums par izziņas izsniegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zilupes novada pašvaldlība
Adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
Tālrunis: 26589369
Fakss: 65707315
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / pakalpojuma saņemšana
Izziņa ir saņemama noteiktajā termiņā Zilupes novada pašvaldības domē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zilupes novada pašvaldlība
Adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
Tālrunis: 26589369
Fakss: 65707315
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki