Izziņas par faktiski izmantojamo zemi (akcīzes nodokļa atmaksai) izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Zilupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Gan fiziskām gan juridiskām personām ir tiesības saņemts nepieciešamo izziņu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: maksājuma veikšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: maksājuma veikšana
Normatīvie akti:
Ministru Kabineta 12.05.2010 noteikumi Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos un tirdzniecības organizēšana tirgū
Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2010 "Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām kopijām"
Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā
Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā"
Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.13 "Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās"
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Klātiene skaidra nauda
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Zilupes domes cenrādis