Eiropas Savienības atbalsts - Projekti un investīcijas
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Pakalpojumā "Projekti un investīcijas" šobrīd iespējams pieteikties šādiem pasākumiem:

Atbalsts krusā un vētrā cietušajām ēkām
LA 6 Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
Kontrole un noteikumu izpilde
Zvejas flotes modernizācija
Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē
4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
43.02 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana
19.4 Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana
Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts

Precīzāka informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs

Informāciju par visiem LAD jaunumiem, par pieteikšanos aktuālajiem projektu pasākumiem, par platību maksājumiem un par savu pieteikto projektu un platību stāvokli varat uzzināt:
https://www.lad.gov.lv
vai
https://eps.lad.gov.lv/login
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uz minētajiem pasākumiem kārtas ir atvērtas atbilstoši sarakstam LAD māja lapā:
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Informatīvs dokuments
Kā kļūt par LAD klientu?
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Informācija par pasākumu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1