Atļauja iebraukt un/vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai (Smiltenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiek izsniegta atļauja transportlīdzekļa iebraukšanai un/vai novietošanai stāvēšanai teritorijās, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz iesniegums (2a. pielikums) norādot informāciju par:
1. fiziskas personas vārdu, uzvārdu un deklarēto dzīves vietu/ juridiskās personas nosaukumu un adresi, kontakttālruni;
2. transportlīdzekļa marku, modeli un valsts reģistrācijas numuru;
3. iemeslu kāpēc nepieciešama caurlaide,
4. iebraukšanas, apstāšanās un stāvēšanas adresi.

Pēc nepieciešamības pievieno vai uzrāda :
   • Zemesgrāmatas akta kopiju;
   • īres līguma kopiju;
   • darba līguma kopiju;
   • invaliditātes apliecības kopiju.

*Atļauja tiek izsniegta bezmaksas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Smiltenes novada pašvaldības E-ADRESE
Klātiene Smiltenes novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707588
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64707588
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauja tiek izsniegta 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un izdota atbilstoši iesniegumā pieprasītajam veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707588
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64707588