Atļauja iebraukt un/vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai (Smiltenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiek izsniegta atļauja transportlīdzekļa iebraukšanai un/vai novietošanai stāvēšanai teritorijās, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1