Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai tiek izsniegta tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē, iesniedzot Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC) pieteikumu atļaujas saņemšanai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiska persona, kurai ir speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļaujas saņemšanai persona pašvaldības administrācijā iesniedz iesniegumu (sk. “Veidlapa_8”) un nepieciešamos dokumentus:
a) alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju;
b) īpašumu vai nomas tiesību apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu;
c) ar Liepājas pilsētas galveno mākslinieci saskaņotu novietnes vizuālā noformējuma skici.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu vai e-adresi (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi)).

Konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 04779.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 6 34 04779
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tiek izsniegta pašvaldības izpilddirektora atļaujas vēstule atbilstoši iesniegumā pieprasītajam veidam:
- klātienē,
- pasts,
- e-pasts ar drošu e-parakstu,
- e-adrese.
Pēc šīs atļaujas vēstules saņemšanas persona var saņemt VID Akcīzes pārvaldes atļauju-licenci, lai kārtotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas saņemšanu atbilstoši pakalpojumam "Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja publiskās vietās (Liepājas pilsētas pašvaldība)".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: